Hej, chcesz coś z eTutora?Złap rabat -40% na kurs angielskiego!SPRAWDŹ >>Zamknij

"whole" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

whole przymiotnik

whole + rzeczownik
Kolokacji: 772
whole thing • whole world • whole lot • whole life • whole family • whole story • whole body • whole idea • whole process • whole point • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
  • His education is just going to start a whole lot earlier than either of us thought.
  • We don't have a whole lot of performance to begin with.
  • Those companies are about to make a whole lot of money.
  • I didn't actually want to see a whole lot of action.
  • We're going to take out the whole lot of them!
  • I'd probably have to practice a whole lot every day.
  • I don't have a whole lot of time to think.
  • But I won't be around long enough to bring in a whole lot of people.
  • They want a whole lot of people to talk to.
  • I wanted to tell her a whole lot of things.
4. whole life = całe życie whole life
6. whole story = cała historia whole story
7. whole body = całe ciało whole body
9. whole idea = cały pomysł whole idea
10. whole process = cały proces whole process
11. whole point = cały punkt whole point
12. whole range = pełny zakres whole range
13. whole town = całe miasto whole town
14. whole bunch = cały pęk whole bunch
15. whole affair = cała sprawa whole affair
16. whole truth = cała prawda whole truth
18. whole situation = cała sytuacja whole situation
20. whole career = cała kariera whole career
21. whole set = cały zbiór whole set
23. whole scene = cała scena whole scene
25. whole universe = cały wszechświat whole universe
26. whole planet = cała planeta whole planet
27. whole issue = cała kwestia whole issue
28. whole concept = całe pojęcie whole concept
29. whole picture = cały obraz whole picture
30. whole mess = cały bałagan whole mess
31. whole operation = cała operacja whole operation
32. whole host = zdrów gospodarz whole host
33. whole class = cała klasa whole class
34. whole episode = całe wydarzenie whole episode
35. whole package = cała paczka whole package
36. whole crew = cała załoga whole crew
37. whole purpose = cały cel whole purpose
39. whole enterprise = całe przedsiębiorstwo whole enterprise
40. whole notion = całe pojęcie whole notion
41. whole complex = cały kompleks whole complex
42. whole system = cały system whole system
43. whole area = cały obszar whole area
44. whole business = cały biznes whole business
46. whole region = cały region whole region
47. whole length = cała długość whole length
49. whole experience = całe doświadczenie whole experience
50. whole structure = cała struktura whole structure
51. whole album = cały album whole album
52. whole trip = cała podróż whole trip
54. whole deal = cała umowa whole deal
55. whole time = cały czas whole time
56. whole day = pełny dzień whole day
57. whole place = całe miejsce whole place
58. whole group = cała grupa whole group
59. whole team = cały zespół whole team
61. whole matter = cała sprawa whole matter
62. whole project = cały projekt whole project
64. whole show = całe widowisko whole show
65. whole industry = cały przemysł whole industry
66. whole person = zdrów osoba whole person
67. whole question = całe pytanie whole question
70. whole game = cała gra whole game
71. whole season = cała pora roku whole season
72. whole building = cały budynek whole building
73. whole week = cały tydzień whole week
74. whole army = całe wojsko whole army
76. whole book = cała książka whole book
77. whole field = całe pole whole field
78. whole ship = cały statek whole ship
79. whole problem = cały problem whole problem
80. whole period = cały okres whole period
81. whole society = całe społeczeństwo whole society
82. whole room = cały pokój whole room
83. whole night = cała noc whole night
84. whole history = cała historia whole history
85. whole face = zdrów twarz whole face
86. whole race = cały wyścig whole race
87. whole month = cały miesiąc whole month
88. whole case = cały przypadek whole case
89. whole year = cały rok whole year
90. whole way = cała droga whole way
91. whole company = cała spółka whole company
92. whole line = cała linia whole line
93. whole school = szkoła (ogółem) whole school
94. whole plan = cały plan whole plan
95. whole number = liczba całkowita dodatnia whole number
96. whole program = cały program whole program
97. whole incident = cały incydent whole incident
98. whole spectrum = całe spektrum whole spectrum
99. whole state = cały stan whole state
100. whole side = cała strona whole side
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 121

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.