"whole deal" — Słownik kolokacji angielskich

whole deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cała umowa
  1. whole przymiotnik + deal rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    But the community board can simply say no to the whole deal.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo