"whole book" — Słownik kolokacji angielskich

whole book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): cała książka
  1. whole przymiotnik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I really didn't have time to read the whole book.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo