BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"warn" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

warn czasownik

warn + rzeczownik
Kolokacji: 86
warn passengers • warn people • warn section • warn investors • warn residents • ...
czasownik + warn
Kolokacji: 10
see warning • try to warn • want to warn • warn against becoming • come to warn • ...
warn + przyimek
Kolokacji: 22
warn against • warn off • warn about • warn by • warn of • ...
warn + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 48
repeatedly warned • better warn • publicly warn • specifically warn • sternly warn • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.