"village" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

village rzeczownik

rzeczownik + village
Kolokacji: 158
Greenwich Village • East Village • fishing village • West Village • mountain village • farming village • home village • South Village • ...
village + rzeczownik
Kolokacji: 165
Village Voice • Village Vanguard • village square • village council • village shop • village hall • village church • village center • ...
village + czasownik
Kolokacji: 114
village consists • village contains • village lies • village belongs • village grows • village forms • village exists • village includes • ...
czasownik + village
Kolokacji: 149
village called • village is mentioned • compose of several villages • consist of the village • contain several villages • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 52
11. mean village = chciej wieś mean village
14. village is incorporated = wieś jest włączona village is incorporated
18. village is created = wieś jest stworzona village is created
24. village is connected = między wsią zapewniają połączenie village is connected
26. enter the village = zgłoś wieś enter the village
29. take a village = zawieź wieś take a village
35. refer to villages = odnieś się do wsi refer to villages
36. village is named = wieś jest wymieniona village is named
38. village is settled = wieś prowadzi ustabilizowane życie village is settled
43. see the village = zobacz wieś see the village
45. village is recorded = wieś jest nagrana village is recorded
46. village is renamed = wieś jest przemianowana village is renamed
47. village is owned = wieś jest posiadana village is owned
przymiotnik + village
Kolokacji: 262
small village • nearby village • remote village • rural village • tiny village • entire village • native village • neighbouring village • ...
przyimek + village
Kolokacji: 33
including the village • close to the village • outside the village • near the village • above the village • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.