"compose of several villages" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napisz z kilku wsi
  1. compose czasownik + village rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    It is composed of three administrative villages and four communities.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo