"village called" — Słownik kolokacji angielskich

village called kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wieś zwołała
  1. call czasownik + village rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The village can be called to a town according to its development.

powered by  eTutor logo