"village is mentioned" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): o wsi wspominają
  1. mention czasownik + village rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The village is also mentioned in 1330, when it received town status for the first time.

powered by  eTutor logo