"village" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

village rzeczownik

rzeczownik + village
Kolokacji: 158
Greenwich Village • East Village • fishing village • West Village • mountain village • farming village • home village • South Village • ...
village + rzeczownik
Kolokacji: 165
Village Voice • Village Vanguard • village square • village council • village shop • village hall • village church • village center • ...
village + czasownik
Kolokacji: 114
village consists • village contains • village lies • village belongs • village grows • village forms • village exists • village includes • ...
czasownik + village
Kolokacji: 149
village called • village is mentioned • compose of several villages • consist of the village • contain several villages • ...
przymiotnik + village
Kolokacji: 262
small village • nearby village • remote village • rural village • tiny village • entire village • native village • neighbouring village • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 65
3. remote village = oddalona wieś remote village
5. rural village = wiejska wieś rural village
6. tiny village = maleńka wieś tiny village
12. coastal village = nadbrzeżna wieś coastal village
13. medieval village = średniowieczna wieś medieval village
15. picturesque village = malownicza wieś picturesque village
16. ancient village = starożytna wieś ancient village
18. local village = pobliska wieś local village
19. large village = duża wieś large village
20. old village = stara wieś old village
21. main village = główna wieś main village
22. modern village = nowoczesna wieś modern village
23. new village = nowa wieś new village
24. single village = jedna wieś single village
25. original village = oryginalna wieś original village
28. traditional village = tradycyjna wieś traditional village
29. quiet village = cicha wioska quiet village
30. French village = Francuska wieś French village
31. unincorporated village = niezarejestrowana wieś unincorporated village
32. separate village = odrębna wieś separate village
35. outlying village = oddalona wieś outlying village
36. big village = duża wieś big village
37. beautiful village = piękna wieś beautiful village
38. sleepy village = senna wieś sleepy village
39. poor village = uboga wioska poor village
40. adjacent village = granicząca wieś adjacent village
41. quaint village = urocza wieś quaint village
43. fictional village = fikcyjna wieś fictional village
45. English village = Angielska wieś English village
46. only village = jedyna wieś only village
47. northern village = północna wieś northern village
48. present village = obecna wieś present village
49. linear village = liniowa wieś linear village
51. distant village = daleka wieś distant village
53. American village = Amerykańska wieś American village
55. peaceful village = spokojna wieś peaceful village
56. tribal village = plemienna wieś tribal village
57. Muslim village = Muzułmańska wieś Muslim village
58. independent village = niezależna wieś independent village
60. urban village = miejska wieś urban village
61. charming village = czarująca wieś charming village
62. southern village = południowa wieś southern village
63. Irish village = Irlandzka wieś Irish village
64. Kurdish village = Kurdyjski wieś Kurdish village
65. adjoining village = przylegając do wsi adjoining village
przyimek + village
Kolokacji: 33
including the village • close to the village • outside the village • near the village • above the village • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.