BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"undermine" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

undermine czasownik

undermine + rzeczownik
Kolokacji: 70
undermine confidence • undermine one's efforts • undermine one's credibility • undermine one's authority • undermine one's ability • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 11
  • It could undermine his authority, and that would never be allowed to happen.
  • Paris didn't want undermine the security chief's authority, but he had to say it.
  • The teacher ran to the principal and said I had undermined her authority.
  • "Did you ever hear of a thing called conspiracy to undermine authority?"
  • Such an election could undermine, rather than legitimate, his authority.
  • That kind of writing always risks undermining an author's authority.
  • If she ignored him, it would undermine his authority with the crew.
  • Sergeant Williams had undermined his authority, he said - again.
  • Good, she wasn't going to undermine my authority by contradicting me.
  • He is told of an unusual situation that could undermine his authority in the locker room.
5. undermine one's ability = podważać czyjś umiejętność undermine one's ability
7. undermine one's position = podważać czyjś pozycja undermine one's position
9. undermine democracy = podważ demokrację undermine democracy
10. undermine morale = podważ morale undermine morale
11. undermine trust = podważaj zaufanie undermine trust
czasownik + undermine
Kolokacji: 7
threaten to undermine • try to undermine • seek to undermine • request undermine • help undermine • ...
undermine + przyimek
Kolokacji: 14
undermine by • undermine in • undermine for • undermine to • undermine with • ...
undermine + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 35
seriously undermine • further undermine • severely undermine • completely undermine • fatally undermine • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.