"trust" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

trust rzeczownik

rzeczownik + trust
Kolokacji: 67
brain trust • estate investment trust • land trust • Wildlife Trust • investment trust • Churches Conservation Trust • BBC Trust • ...
trust + rzeczownik
Kolokacji: 36
trust fund • Resolution Trust Corporation • Trust Company • Trust Territory • trust account • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. trust fund = fundusz powierniczy trust fund
2. Trust Company = Spółka powiernicza Trust Company
3. Social Security trust fund = Zabezpieczenia socjalne fundusz powierniczy Social Security trust fund
4. trust issue = kwestia zaufania trust issue
5. Irving Trust Company = Irving spółka powiernicza Irving Trust Company
6. trust officer = urzędnik zaufania trust officer
7. Manufacturers Hanover Trust Company = Producenci Hanower spółka powiernicza Manufacturers Hanover Trust Company
8. Medicare trust fund = Medicare fundusz powierniczy Medicare trust fund
9. trust doctrine = doktryna zaufania trust doctrine
10. Morgan Guaranty Trust Company = Morgan Poręczenie spółka powiernicza Morgan Guaranty Trust Company
(2) Corporation, corporation
Kolokacji: 2
(6) bank, Board, case
Kolokacji: 3
(7) factor, deficit
Kolokacji: 2
(8) responsibility, reform
Kolokacji: 2
trust + czasownik
Kolokacji: 32
owned by the National Trust • managed by the National Trust • trust runs • trust says • Trust provides • ...
czasownik + trust
Kolokacji: 44
build trust • lose trust • gain one's trust • put one's trust • betray one's trust • earn one's trust • win one's trust • place one's trust • ...
przymiotnik + trust
Kolokacji: 42
charitable trust • public trust • mutual trust • blind trust • Limited-term trust • real estate trust • sacred trust • ...
przyimek + trust
Kolokacji: 15
of trust • on trust • in trust • with trust • for trust • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.