BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"trust" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

trust rzeczownik

rzeczownik + trust
Kolokacji: 67
brain trust • estate investment trust • land trust • Wildlife Trust • investment trust • Churches Conservation Trust • BBC Trust • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
1. brain trust = zespół ekspertów brain trust
2. estate investment trust = majątek fundusz inwestycyjny estate investment trust
3. land trust = zaufanie lądowe land trust
4. Wildlife Trust = Fauna i flora Zaufanie Wildlife Trust
6. Churches Conservation Trust = Kościoły Zaufanie w związku z ochroną przyrody Churches Conservation Trust
7. BBC Trust = Zaufanie BBC BBC Trust
8. family trust = powiernictwo rodowe family trust
9. NHS trust = Zaufanie NHS NHS trust
10. unit trust = fundusz powierniczy unit trust
11. Pew Trust = Ławka kościelna Zaufanie Pew Trust
12. Bankers Trust = Bankierzy ufają Bankers Trust
13. Care Trust = Opieka Zaufanie Care Trust
14. Press Trust = Zaufanie prasowe Press Trust
15. Woodland Trust = Zaufanie leśne Woodland Trust
trust + rzeczownik
Kolokacji: 36
trust fund • Resolution Trust Corporation • Trust Company • Trust Territory • trust account • ...
trust + czasownik
Kolokacji: 32
owned by the National Trust • managed by the National Trust • trust runs • trust says • Trust provides • ...
czasownik + trust
Kolokacji: 44
build trust • lose trust • gain one's trust • put one's trust • betray one's trust • earn one's trust • win one's trust • place one's trust • ...
przymiotnik + trust
Kolokacji: 42
charitable trust • public trust • mutual trust • blind trust • Limited-term trust • real estate trust • sacred trust • ...
przyimek + trust
Kolokacji: 15
of trust • on trust • in trust • with trust • for trust • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.