BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"trust" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

trust rzeczownik

rzeczownik + trust
Kolokacji: 67
brain trust • estate investment trust • land trust • Wildlife Trust • investment trust • Churches Conservation Trust • BBC Trust • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(1) brain, Cancer, consumer
Kolokacji: 3
(8) Banker, Rhodes
Kolokacji: 2
(11) Education, Foundation
Kolokacji: 2
1. National Trust of Australia = Narodowy Fundusz na rzecz Renowacji Zabytków Australii National Trust of Australia
2. U.S. Trust = USA Zaufanie U.S. Trust
3. Hudson River Park Trust = Hudson Rzeka Zaufanie parkowe Hudson River Park Trust
4. voting trust = zaufanie wyborcze voting trust
5. Pilgrim Trust = Pielgrzym Zaufanie Pilgrim Trust
6. Connecticut Trust = Connecticut Zaufanie Connecticut Trust
7. Wilmington Trust = Wilmington Zaufanie Wilmington Trust
8. Georgia Trust = Georgia Zaufanie Georgia Trust
9. Meningitis Trust = Zapalenie opon mózgowych Zaufanie Meningitis Trust
(13) Harris, Scott, Irving
Kolokacji: 3
(14) Resolution, HALO, Energy
Kolokacji: 3
(16) pension, royalty, annuity
Kolokacji: 3
trust + rzeczownik
Kolokacji: 36
trust fund • Resolution Trust Corporation • Trust Company • Trust Territory • trust account • ...
trust + czasownik
Kolokacji: 32
owned by the National Trust • managed by the National Trust • trust runs • trust says • Trust provides • ...
czasownik + trust
Kolokacji: 44
build trust • lose trust • gain one's trust • put one's trust • betray one's trust • earn one's trust • win one's trust • place one's trust • ...
przymiotnik + trust
Kolokacji: 42
charitable trust • public trust • mutual trust • blind trust • Limited-term trust • real estate trust • sacred trust • ...
przyimek + trust
Kolokacji: 15
of trust • on trust • in trust • with trust • for trust • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.