"trust" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

trust rzeczownik

rzeczownik + trust
Kolokacji: 67
brain trust • estate investment trust • land trust • Wildlife Trust • investment trust • Churches Conservation Trust • BBC Trust • ...
trust + rzeczownik
Kolokacji: 36
trust fund • Resolution Trust Corporation • Trust Company • Trust Territory • trust account • ...
trust + czasownik
Kolokacji: 32
owned by the National Trust • managed by the National Trust • trust runs • trust says • Trust provides • ...
czasownik + trust
Kolokacji: 44
build trust • lose trust • gain one's trust • put one's trust • betray one's trust • earn one's trust • win one's trust • place one's trust • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
(1) build, establish, base
Kolokacji: 3
(4) betray, abuse
Kolokacji: 2
(7) undermine, violate, destroy
Kolokacji: 3
(8) inspire, promote, foster
Kolokacji: 3
1. inspire trust = wzbudzać zaufanie inspire trust
2. promote trust = działaj na rzecz zaufania promote trust
3. foster trust = przybrane zaufanie foster trust
przymiotnik + trust
Kolokacji: 42
charitable trust • public trust • mutual trust • blind trust • Limited-term trust • real estate trust • sacred trust • ...
przyimek + trust
Kolokacji: 15
of trust • on trust • in trust • with trust • for trust • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.