BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"tree" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tree rzeczownik

rzeczownik + tree
Kolokacji: 202
palm tree • Christmas tree • oak tree • fruit tree • family tree • apple tree • cherry tree • shade tree • Thorn Tree • maple tree • fir tree • ...
tree + rzeczownik
Kolokacji: 108
tree trunk • tree branch • tree species • tree limb • tree stump • tree line • tree root • tree frog • tree house • Tree Hill • tree bark • ...
tree + czasownik
Kolokacji: 177
tree grows • tree stands • tree falls • tree dies • tree begins • tree looks • tree comes • tree makes • tree seems • tree gives • ...
czasownik + tree
Kolokacji: 109
plant trees • climb trees • include trees • see trees • kill trees • tree called • welcome to Thorn Tree • make trees • cut down trees • ...
przymiotnik + tree
Kolokacji: 255
large tree • tall tree • deciduous tree • dead tree • olive tree • mature tree • nearby tree • ancient tree • native tree • giant tree • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 62
2. small tree = małe drzewo small tree
3. tall tree = wysokie drzewo tall tree
4. dead tree = zwiędłe drzewo dead tree
7. huge tree = olbrzymie drzewo huge tree
8. mature tree = dojrzałe drzewo mature tree
9. nearby tree = drzewo znajdujące się obok nearby tree
10. ancient tree = starożytne drzewo ancient tree
11. native tree = występujące naturalnie drzewo native tree
  • Many streets are home to a range of native trees.
  • At the beginning of 2010, native trees were planted around the school.
  • The tree type can be picked from a list of trees native to the local area.
  • By 2000 all logging of native trees on public land was stopped.
  • It has been proposed to plant more native trees in the area.
  • The best corner of the site has been planted with native trees.
  • Examples can be found along the native trees walk across from the nature centre.
  • Approximately 8000 native trees have been planted under the project.
  • More than 300,000 native trees have been planted over the past two generations.
  • As they take hold, seedlings of native trees are added.
12. giant tree = olbrzymie drzewo giant tree
13. ornamental tree = drzewo drzewa ozdobnego ornamental tree
14. green tree = zielone drzewo green tree
15. big tree = sekwoja olbrzymia, mamutowiec olbrzymi, drzewo mamutowe big tree
16. old tree = stare drzewo old tree
17. young tree = drzewko young tree
18. single tree = jedno drzewo single tree
19. great tree = wielkie drzewo great tree
20. new tree = młode drzewo new tree
21. dark tree = ciemne drzewo dark tree
23. nearest tree = najbliższe drzewo nearest tree
24. hollow tree = wydrążone drzewo hollow tree
25. high tree = wysokie drzewo high tree
26. bare tree = nagie drzewo bare tree
27. coniferous tree = drzewo iglaste coniferous tree
28. little tree = mało drzewa little tree
29. gnarled tree = sękacz gnarled tree
30. tropical tree = tropikalne drzewo tropical tree
31. leafless tree = bezlistne drzewo leafless tree
32. black tree = czarne drzewo black tree
33. thick tree = bujne drzewo thick tree
34. beautiful tree = piękne drzewo beautiful tree
35. orange tree = pomarańcza, drzewo pomarańczowe orange tree
36. sacred tree = święte drzewo sacred tree
37. low tree = niskie drzewo low tree
38. shady tree = ocienione drzewo shady tree
39. live tree = żywe drzewo live tree
40. wrong tree = błędne drzewo wrong tree
41. common tree = pospolite drzewo common tree
42. enormous tree = ogromne drzewo enormous tree
43. exotic tree = drzewo oryginała exotic tree
44. rare tree = rzadkie drzewo rare tree
45. wild tree = dzikie drzewo wild tree
46. binary tree = drzewo binarne (struktura danych) binary tree
47. twisted tree = poskręcane drzewo twisted tree
48. individual tree = oddzielne drzewo individual tree
49. massive tree = masywne drzewo massive tree
50. artificial tree = sztuczne drzewo artificial tree
51. potted tree = posadzone w doniczce drzewo potted tree
52. medium-sized tree = średniej wielkości drzewo medium-sized tree
53. certain tree = pewne drzewo certain tree
54. different tree = inne drzewo different tree
55. original tree = oryginalne drzewo original tree
56. distant tree = dalekie drzewo distant tree
57. evolutionary tree = ewolucyjne drzewo evolutionary tree
58. towering tree = strzeliste drzewo towering tree
59. white tree = białe drzewo white tree
60. whole tree = całe drzewo whole tree
61. entire tree = całe drzewo entire tree
62. mighty tree = ogromne drzewo mighty tree
przyimek + tree
Kolokacji: 37
of trees • by trees • with trees • on trees • about trees • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.