"large oak tree" — Słownik kolokacji angielskich

large oak tree kolokacja
Popularniejsza odmiana: large tree
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży dąb
  1. large przymiotnik + tree rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The large trees in the park are probably from around 1850.

    Podobne kolokacje:

podobne do "large oak tree" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "large oak tree" po angielsku

rzeczownik
oak tree = dąb (drzewo)

powered by  eTutor logo