"Large tree" — Słownik kolokacji angielskich

Large tree kolokacja
Popularniejsza odmiana: large tree
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Duże drzewo
  1. large przymiotnik + tree rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The large trees in the park are probably from around 1850.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo