"train" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

train rzeczownik

rzeczownik + train
Kolokacji: 116
passenger train • freight train • subway train • wagon train • commuter train • steam train • night train • Amtrak train • PATH train • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 31
  • The last passenger train ran in 1983 after 101 years of service.
  • The last passenger train left the station on May 31, 1978.
  • This line is still served by one passenger train per week.
  • His design was probably the most famous American passenger train.
  • Three passenger trains run on this line every 24 hours.
  • This would also be the final passenger train for the station.
  • The last passenger trains were 2-6-4Ts numbers 42116 and 42413.
  • Passenger trains have not served the city since the 1960s.
  • The station has always been a stop for all passenger trains.
  • By 1938, there was only one passenger train left that stopped in the station.
4. wagon train = wóz osadników, karawana wagon train
5. commuter train = kolejka podmiejska (używana głównie do dojazdów do pracy) commuter train
7. night train = nocny pociąg night train
8. Amtrak train = Amtrak pociąg Amtrak train
9. PATH train = Droga pociąg PATH train
10. bullet train = japoński pociąg rozwijający prędkość ponad 200 km na godzinę bullet train
11. gravy train = czysty zysk gravy train
12. supply train = pociąg zaopatrzeniowy supply train
13. model train = kolejka (jako zabawka) model train
14. train of thought = ciąg myśli, tok myślenia train of thought
15. Soul Train = Dusza Pociąg Soul Train
16. baggage train = wagony kolejowe z zaopatrzeniem wojskowym, pociąg wojskowy baggage train
17. toy train = kolejka toy train
18. Ghost Train = Pociąg widmo Ghost Train
19. morning train = ranny pociąg morning train
20. speed train = prędkość pociąg speed train
21. excursion train = pociąg wycieczkowy excursion train
22. car train = pociąg samochodowy car train
23. Metro-North train = Metro-Północ pociąg Metro-North train
24. A train = Pociąg A train
25. drive train = układ napędowy, linia napędu drive train
26. goods train = pociąg towarowy goods train
27. diesel train = pociąg z lokomotywą spalinowo-elektryczną diesel train
28. railway train = pociąg kolejowy railway train
30. coal train = pociąg węglowy coal train
31. F train = F pociąg F train
train + rzeczownik
Kolokacji: 89
train station • train ride • train wreck • train track • train journey • train car • train ticket • train service • train line • train trip • ...
train + czasownik
Kolokacji: 136
train runs • train stops • train operates • train passes • train arrives • train travels • train carries • train pulls • train departs • ...
czasownik + train
Kolokacji: 83
allow trains • express trains • change trains • travel by train • board the train • ride the train • train is hauled • catch a train • ...
przymiotnik + train
Kolokacji: 128
express train • high-speed train • electric train • special train • long train • local train • regional train • new train • southbound train • ...
przyimek + train
Kolokacji: 21
by train • between trains • in front of a train • of trains • for trains • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.