"tower" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

tower rzeczownik

rzeczownik + tower
Kolokacji: 180
bell tower • office tower • Eiffel Tower • clock tower • water tower • control tower • north tower • Twin Tower • ivory tower • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 46
5. water tower = wieża ciśnień, wieża wodna, wieża wodociągowa water tower
6. control tower = wieża kontroli lotów control tower
8. Twin Tower = Wieża bliźniacza Twin Tower
9. ivory tower = wieża z kości słoniowej ivory tower
11. stone tower = kamienna wieża stone tower
12. apartment tower = blok mieszkalny apartment tower
13. church tower = wieża kościelna church tower
14. west tower = wieża zachodu west tower
15. glass tower = szklana wieża glass tower
16. Trump Tower = Trąba Wieża Trump Tower
17. radio tower = wieża radiowa radio tower
18. corner tower = wieża narożna corner tower
20. guard tower = wieża strażnika guard tower
21. Freedom Tower = Wolność Wieża Freedom Tower
22. Tower of Babel = wieża Babel Tower of Babel
23. watch tower = wieża strażnicza watch tower
25. Sears Tower = Opala Wieżę Sears Tower
26. transmission tower = konstrukcja wsporcza transmission tower
27. steel tower = wieża stalowa steel tower
28. brick tower = ceglana wieża brick tower
29. Tower of London = Wieża Londynu Tower of London
30. fire tower = przeciwpożarowa wieża obserwacyjna fire tower
31. Fawlty Tower = Fawlty Wieża Fawlty Tower
32. condominium tower = wieża bloku z mieszkaniami własnościowymi condominium tower
34. South Tower = Południe Wieża South Tower
35. cell tower = nadajnik sieci komórkowej cell tower
36. John Tower = John Tower John Tower
37. lookout tower = baszta obserwacyjna lookout tower
38. gate tower = wieża bramy gate tower
39. Mr. Tower = Mr. Wieża Mr. Tower
41. cathedral tower = wieża katedralna cathedral tower
42. Alton Tower = Alton Wieża Alton Tower
43. broadcast tower = wieża programu broadcast tower
44. TV tower = TV wieża TV tower
45. siege tower = wieża oblężnicza siege tower
46. hotel tower = wieża hotelowa hotel tower
tower + rzeczownik
Kolokacji: 59
Tower Hamlet • tower block • Tower Record • tower house • Tower Bridge • Tower Hill • tower room • ...
tower + czasownik
Kolokacji: 83
tower stands • tower rises • tower collapses • tower falls • tower contains • tower remains • ...
czasownik + tower
Kolokacji: 55
consist of several towers • tower called • tower is erected • tower is rebuilt • tower is built • tower is constructed • tower is designed • ...
przymiotnik + tower
Kolokacji: 137
tall tower • residential tower • square tower • Dark Tower • central tower • high tower • new tower • large tower • old tower • ...
przyimek + tower
Kolokacji: 21
by towers • atop the tower • around the tower • between the towers • from the tower • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.