"technician" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

technician rzeczownik

rzeczownik + technician
Kolokacji: 54
emergency technician • computer technician • lab technician • laboratory technician • electronics technician • ...
technician + czasownik
Kolokacji: 61
technician works • technician says • technician uses • technician makes • technician takes • ...
czasownik + technician
Kolokacji: 8
train technicians • employ technicians • send technicians • hire technicians • allow technicians • ...
przymiotnik + technician
Kolokacji: 42
medical emergency technician • skilled technician • dental technician • senior technician • young technician • ...
przyimek + technician
Kolokacji: 8
of technicians • for technicians • to technicians • with technicians • by technicians • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.