BLACK FRIDAY -50%Do niedzieli kurs angielskiego za połowę cenySPRAWDŹ >>

"technician" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

technician rzeczownik

rzeczownik + technician
Kolokacji: 54
emergency technician • computer technician • lab technician • laboratory technician • electronics technician • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
1. computer technician = technik komputerowy computer technician
2. piano technician = technik fortepianowy piano technician
3. guitar technician = technik gitarowy guitar technician
(3) lab, laboratory, studio
Kolokacji: 3
(5) service, maintenance, repair
Kolokacji: 3
(7) lighting, equipment, camera
Kolokacji: 3
(8) pharmacy, radiology
Kolokacji: 2
(9) radar, bomb, sonar
Kolokacji: 3
(10) master, nail
Kolokacji: 2
(11) field, stage, theater, support
Kolokacji: 4
(12) hospital, library, darkroom
Kolokacji: 3
(13) police, NASA
Kolokacji: 2
(14) sound, ultrasound
Kolokacji: 2
(15) evidence, fingerprint
Kolokacji: 2
technician + czasownik
Kolokacji: 61
technician works • technician says • technician uses • technician makes • technician takes • ...
czasownik + technician
Kolokacji: 8
train technicians • employ technicians • send technicians • hire technicians • allow technicians • ...
przymiotnik + technician
Kolokacji: 42
medical emergency technician • skilled technician • dental technician • senior technician • young technician • ...
przyimek + technician
Kolokacji: 8
of technicians • for technicians • to technicians • with technicians • by technicians • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.