ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"technician" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

technician rzeczownik

rzeczownik + technician
Kolokacji: 54
emergency technician • computer technician • lab technician • laboratory technician • electronics technician • ...
technician + czasownik
Kolokacji: 61
technician works • technician says • technician uses • technician makes • technician takes • ...
czasownik + technician
Kolokacji: 8
train technicians • employ technicians • send technicians • hire technicians • allow technicians • ...
przymiotnik + technician
Kolokacji: 42
medical emergency technician • skilled technician • dental technician • senior technician • young technician • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 2
(3) senior, young, junior
Kolokacji: 3
1. trained technician = wykwalifikowany technik trained technician
2. German technician = Niemiecki technik German technician
3. American technician = Amerykański technik American technician
4. French technician = Francuski technik French technician
5. retired technician = wysłany na emeryturę technik retired technician
6. automotive technician = samochodowy technik automotive technician
7. white-coated technician = biały-pokryty technik white-coated technician
8. full-time technician = technik na pełnym etacie full-time technician
(6) civilian, military
Kolokacji: 2
(7) certified, qualified
Kolokacji: 2
(8) Soviet, Russian
Kolokacji: 2
(10) mere, forensic
Kolokacji: 2
(11) Korean, Iranian
Kolokacji: 2
przyimek + technician
Kolokacji: 8
of technicians • for technicians • to technicians • with technicians • by technicians • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.