BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"survey" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

survey czasownik

survey + rzeczownik
Kolokacji: 24
survey the scene • survey the room • survey the area • survey the damage • survey one's surroundings • ...
czasownik + survey
Kolokacji: 4
begin surveying • stand surveying • continue surveying • start surveying
survey + przyimek
Kolokacji: 20
surveyed by • surveyed in • survey for • survey at • survey on • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 12
(1) by, in, for, at, on, ...
Kolokacji: 10
1. survey through = badanie całkowicie survey through
2. survey around = badanie około survey around
3. survey before = badanie wcześniej survey before
4. surveyed under = zbadany poniżej surveyed under
6. survey over = badanie ponad survey over
7. survey after = badanie potem survey after
8. survey without = badanie na zewnątrz survey without
9. surveyed between = zbadany pośrodku surveyed between
10. survey along = badanie wzdłuż survey along
survey + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
quickly survey • originally surveyed • roughly surveyed • carefully survey • thoroughly surveyed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.