BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"survey" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

survey czasownik

survey + rzeczownik
Kolokacji: 24
survey the scene • survey the room • survey the area • survey the damage • survey one's surroundings • ...
czasownik + survey
Kolokacji: 4
begin surveying • stand surveying • continue surveying • start surveying
1. begin surveying = zacznij badać begin surveying
2. stand surveying = znieś badanie stand surveying
3. start surveying = zacznij badać start surveying
4. continue surveying = kontynuuj badanie continue surveying
survey + przyimek
Kolokacji: 20
surveyed by • surveyed in • survey for • survey at • survey on • ...
survey + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
quickly survey • originally surveyed • roughly surveyed • carefully survey • thoroughly surveyed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.