BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"survey" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

survey czasownik

survey + rzeczownik
Kolokacji: 24
survey the scene • survey the room • survey the area • survey the damage • survey one's surroundings • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 4
1. survey the room = badanie pokój survey the room
2. survey several schools = badanie kilka szkół survey several schools
3. survey one's members = badanie czyjś członkowie survey one's members
4. survey one's body = badanie czyjś ciało survey one's body
5. survey residents = mieszkańcy badania survey residents
6. survey several voters = badanie kilku wyborców survey several voters
(5) work, handiwork
Kolokacji: 2
(6) customer, consumer
Kolokacji: 2
czasownik + survey
Kolokacji: 4
begin surveying • stand surveying • continue surveying • start surveying
survey + przyimek
Kolokacji: 20
surveyed by • surveyed in • survey for • survey at • survey on • ...
survey + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
quickly survey • originally surveyed • roughly surveyed • carefully survey • thoroughly surveyed • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.