BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"survey" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

survey czasownik

survey + rzeczownik
Kolokacji: 24
survey the scene • survey the room • survey the area • survey the damage • survey one's surroundings • ...
czasownik + survey
Kolokacji: 4
begin surveying • stand surveying • continue surveying • start surveying
survey + przyimek
Kolokacji: 20
surveyed by • surveyed in • survey for • survey at • survey on • ...
survey + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 16
quickly survey • originally surveyed • roughly surveyed • carefully survey • thoroughly surveyed • ...
1. quickly survey = szybko badanie quickly survey
2. originally surveyed = początkowo zbadać originally surveyed
3. roughly surveyed = z grubsza zbadać roughly surveyed
5. thoroughly surveyed = dokładnie zbadać thoroughly surveyed
6. slowly survey = wolno badanie slowly survey
7. calmly survey = spokojnie badanie calmly survey
8. fully surveyed = w pełni zbadać fully surveyed
9. critically survey = krytycznie badanie critically survey
10. extensively surveyed = obszernie zbadać extensively surveyed
11. grimly survey = ponuro badanie grimly survey
12. proudly survey = dumnie badanie proudly survey
13. casually survey = mimochodem badanie casually survey
14. silently survey = cicho badanie silently survey
(2) regularly, systematically
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.