BUSINESS ENGLISH -50%.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"support" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

support rzeczownik

rzeczownik + support
Kolokacji: 123
child support • artillery support • family support • community support • life support • air support • majority support • ...
support + rzeczownik
Kolokacji: 78
support group • support service • support system • support staff • support personnel • support network • support base • support unit • ...
support + czasownik
Kolokacji: 58
support comes • support helps • support makes • support leads • support grows • ...
czasownik + support
Kolokacji: 204
provide support • receive support • gain support • offer support • express support • seek support • lend support • rally support • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 75
  • Among those over the age of 30, just 6% expressed their support for the same.
  • Sometimes, however, people want to express their support for a particular person.
  • The Party also expressed its support for free education and health care.
  • Several religious groups also expressed their support for the series.
  • I would like to express my strong support for the report.
  • I would like to express my support for those changes.
  • I would also like to express my support for the quality of his report.
  • When the 13 men left, all expressed their support for the increase.
  • "And we are not under pressure at work to express support for things."
  • He has expressed support for his son's political course of action.
8. lend support = wspierać, pomagać lend support
9. build support = stwórz poparcie build support
10. draw support = losowanie wsparcie draw support
11. attract support = przyciągnąć wsparcie attract support
12. rally support = wsparcie rajdowe rally support
14. lack support = brak wsparcie lack support
17. show support = widowisko wsparcie show support
21. find support = zyskiwać poparcie find support
27. include support = obejmuj wsparcie include support
31. contain support = zawieraj wsparcie contain support
32. generate support = wytwórz wsparcie generate support
35. throw one's support = rzut czyjś wsparcie throw one's support
36. pledge one's support = obietnica czyjś wsparcie pledge one's support
40. end one's support = koniec czyjś wsparcie end one's support
42. expect support = oczekuj wsparcie expect support
44. use one's support = używać czyjś wsparcie use one's support
46. know for one's support = wiedzieć dla czyjś wsparcie know for one's support
48. see support = zobacz wsparcie see support
49. appreciate one's support = doceniać czyjś wsparcie appreciate one's support
51. command support = polecenie wsparcie command support
54. drum up support = pozyskać poparcie drum up support
59. look for support = poszukaj wsparcia look for support
60. urge support = pragnienie wsparcie urge support
61. raise support = zdobądź wsparcie raise support
63. request support = prośba wsparcie request support
64. claim support = wsparcie roszczenia claim support
65. make one's support = robić czyjś wsparcie make one's support
66. organize support = zorganizuj wsparcie organize support
67. remove support = usuń wsparcie remove support
68. cite one's support = cytować czyjś wsparcie cite one's support
70. bring support = spowoduj wsparcie bring support
71. earn support = zasłuż na wsparcie earn support
72. shore up support = podpora w górę wsparcia shore up support
73. ensure support = zapewnij poparcie ensure support
74. encourage support = pobudź wsparcie encourage support
przymiotnik + support
Kolokacji: 372
financial support • strong support • public support • popular support • political support • technical support • broad support • ...
przyimek + support
Kolokacji: 30
without support • of support • for support • including support • despite support • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.