"get several support" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: get support
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostawać kilka pomoc
  1. get czasownik + support rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "Students have been getting much more support from their science teachers."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo