ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"spin" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

spin czasownik

spin + rzeczownik
Kolokacji: 54
spin tales • spin yarns • spin the wheel • spin a web • spin wool • ...
czasownik + spin
Kolokacji: 12
stop spinning • begin to spin • begin spinning • start spinning • go spinning • ...
spin + przyimek
Kolokacji: 49
spin off • spin around • spin out • spin up • spin down • ...
spin + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 56
spin away • spin about • spin slowly • spin faster • spin rapidly • ...

spin rzeczownik

rzeczownik + spin
Kolokacji: 9
head spin • wheel spin • electron spin • leg spin • integer spin • ...
spin + rzeczownik
Kolokacji: 23
spin doctor • Spin magazine • spin bowler • Spin City • spin move • ...
czasownik + spin
Kolokacji: 8
make one's head spin • put a spin • give a spin • take a spin • send into a spin • ...
przymiotnik + spin
Kolokacji: 39
positive spin • new spin • different spin • political spin • slow spin • ...
przyimek + spin
Kolokacji: 6
of spin • into a spin • for a spin • with a spin • in a spin • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.