"spin away" — Słownik kolokacji angielskich

spin away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakręć daleko
  1. spin czasownik + away przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He had to spin away, but came back at her.

    Podobne kolokacje: