"spin slowly" — Słownik kolokacji angielskich

spin slowly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zakręć wolno
  1. spin czasownik + slowly przysłówek
    Silna kolokacja

    They slowly spun through the cemetery in each other's arms.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo