ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"spin" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

spin czasownik

spin + rzeczownik
Kolokacji: 54
spin tales • spin yarns • spin the wheel • spin a web • spin wool • ...
czasownik + spin
Kolokacji: 12
stop spinning • begin to spin • begin spinning • start spinning • go spinning • ...
spin + przyimek
Kolokacji: 49
spin off • spin around • spin out • spin up • spin down • ...
spin + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 56
spin away • spin about • spin slowly • spin faster • spin rapidly • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 7
1. spin away = zakręć daleko spin away
2. spin about = obrót około spin about
3. spin slowly = zakręć wolno spin slowly
4. spin faster = zakręć szybciej spin faster
5. spin rapidly = zakręć szybko spin rapidly
6. spin wildly = zakręć lekkomyślnie spin wildly
7. spin quickly = zakręć szybko spin quickly

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.