ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"spin" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

spin rzeczownik

rzeczownik + spin
Kolokacji: 9
head spin • wheel spin • electron spin • leg spin • integer spin • ...
spin + rzeczownik
Kolokacji: 23
spin doctor • Spin magazine • spin bowler • Spin City • spin move • ...
czasownik + spin
Kolokacji: 8
make one's head spin • put a spin • give a spin • take a spin • send into a spin • ...
przymiotnik + spin
Kolokacji: 39
positive spin • new spin • different spin • political spin • slow spin • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 3
1. positive spin = pozytywny obrót positive spin
2. new spin = nowy obrót new spin
3. different spin = inny obrót different spin
przyimek + spin
Kolokacji: 6
of spin • into a spin • for a spin • with a spin • in a spin • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.