BLACK FRIDAY -50%Do niedzieli kurs angielskiego za połowę cenySPRAWDŹ >>

"species" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

species rzeczownik

rzeczownik + species
Kolokacji: 147
animal species • tree species • wildlife species • species of a gastropod mollusk • species of one's allies • type species • ...
species + rzeczownik
Kolokacji: 40
species name • species list • Endangered Species Act • species diversity • species level • ...
species + czasownik
Kolokacji: 131
species occur • species inhabit • species belong • species grow • species live • Species include • species use • species evolve • ...
czasownik + species
Kolokacji: 99
protect species • contain the species • consist of several species • represent several species • describe as a species • ...
przymiotnik + species
Kolokacji: 243
different species • rare species • native species • invasive species • marine species • endemic species • separate species • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 64
2. rare species = rzadki gatunek rare species
4. single species = jeden gatunek single species
5. marine species = gatunek morski marine species
7. endemic species = endemit, gatunek endemiczny, rodzaj endemiczny endemic species
8. separate species = oddzielny gatunek separate species
9. known species = znany gatunek known species
10. related species = spokrewniony gatunek related species
12. distinct species = odrębny gatunek distinct species
  • A biologist, of course, can name many and know the distinct species.
  • It was thought to be a distinct species until 2011.
  • The two have not always been accepted as distinct species.
  • They both agree that this is a separate and distinct species.
  • However, a majority of the modern sources consider them distinct species.
  • Some or all of these are often considered distinct species.
  • However, it was shown in 2004 to be a distinct species.
  • It was described in 1910 and initially considered a distinct species.
  • It was described as a separate species distinct from any of these in 2001.
  • It was not identified as a distinct species until 1991.
15. exotic species = egzotyczny gatunek exotic species
16. particular species = szczególny gatunek particular species
17. dominant species = dominujący gatunek dominant species
18. common species = wspólny gatunek common species
20. extant species = pozostały gatunek extant species
21. new species = nowy gatunek new species
22. protected species = gatunek objęty ochroną protected species
25. only species = jedyny gatunek only species
26. small species = mały gatunek small species
27. European species = Europejski gatunek European species
28. American species = Amerykański gatunek American species
29. important species = ważny gatunek important species
30. endangered species = gatunek zagrożony wymarciem, zagrożony gatunek endangered species
31. wild species = dziki gatunek wild species
32. intelligent species = inteligentny gatunek intelligent species
36. migratory species = wędrowny gatunek migratory species
37. indigenous species = gatunek miejscowy indigenous species
38. tropical species = tropikalny gatunek tropical species
39. widespread species = rozpowszechniony gatunek widespread species
41. unique species = wyjątkowy gatunek unique species
42. unknown species = nieznany gatunek unknown species
43. individual species = indywidualny gatunek individual species
44. entire species = cały gatunek entire species
45. local species = lokalny gatunek local species
46. valid species = ważny gatunek valid species
47. mammalian species = gatunek należący do gromady ssaków mammalian species
48. African species = Afrykański gatunek African species
50. sentient species = czujący gatunek sentient species
51. bacterial species = bakteryjny gatunek bacterial species
52. sole species = wyłączny gatunek sole species
53. additional species = dodatkowy gatunek additional species
54. Australian species = Australijski gatunek Australian species
55. Asian species = Azjatycki gatunek Asian species
56. specific species = określony gatunek specific species
57. uncommon species = rzadki gatunek uncommon species
58. full species = pełny gatunek full species
59. abundant species = obfity gatunek abundant species
60. variable species = zmienny gatunek variable species
61. venomous species = jadowity gatunek venomous species
62. main species = główny gatunek main species
63. avian species = ptasi gatunek avian species
64. diverse species = odmienny gatunek diverse species
przyimek + species
Kolokacji: 26
among species • between species • of species • including species • about several species • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.