"large species" — Słownik kolokacji angielskich

large species kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży gatunek
  1. large przymiotnik + species rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In addition, the park is too small for the larger species found inside it.

powered by  eTutor logo