KURS TRAVEL ENGLISH -50%Taniej tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"source" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

source rzeczownik

rzeczownik + source
Kolokacji: 135
energy source • power source • water source • food source • reference source • heat source • data source • intelligence source • ...
source + rzeczownik
Kolokacji: 56
source code • source material • source software • source page • source project • Source Book • source control • source document • ...
source + czasownik
Kolokacji: 108
source claims • source tells • source indicates • source confirms • source says • source includes • source suggests • source describes • ...
czasownik + source
Kolokacji: 118
cite sources • quote sources • use sources • get from sources • mention in sources • give a source • seek sources • protect sources • ...
przymiotnik + source
Kolokacji: 462
main source • major source • primary source • important source • only source • reliable source • open source • light source • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
1. main source = główne źródło main source
2. major source = główne źródło major source
5. only source = jedyne źródło only source
8. open source = upubliczniony kod źródłowy, otwarty kod źródłowy, otwarty dostęp do kodu źródłowego open source
9. light source = źródło światła light source
11. single source = stanu wolnego źródło single source
14. potential source = potencjalne źródło potential source
16. private source = prywatne źródło private source
17. principal source = pierwsze źródło principal source
18. external source = źródło zewnętrzne external source
19. rich source = bogate źródło rich source
20. best source = najlepsze źródło best source
21. natural source = naturalne źródło natural source
22. significant source = znaczne źródło significant source
24. sole source = jedyne źródło sole source
25. secondary source = źródło wtórne (informacji) secondary source
26. traditional source = tradycjonalistyczne źródło traditional source
27. outside source = zewnętrzne źródło outside source
28. constant source = stałe źródło constant source
29. official source = oficjalne źródło official source
30. valuable source = wartościowe źródło valuable source
32. foreign source = zagraniczne źródło foreign source
34. literary source = literackie źródło literary source
35. unnamed source = nieujawnione źródło unnamed source
36. written source = źródło napisano written source
37. good source = dobre źródło good source
38. large source = duże źródło large source
39. common source = zwykłe źródło common source
40. ancient source = źródło starożytne ancient source
41. likely source = potencjalne źródło likely source
42. new source = nowe źródło new source
43. contemporary source = współczesne źródło contemporary source
44. great source = wielkie źródło great source
45. local source = lokalne źródło local source
46. available source = dostępne źródło available source
47. big source = duże źródło big source
48. excellent source = znakomite źródło excellent source
49. confidential source = poufne źródło confidential source
50. early source = wczesne źródło early source
51. real source = prawdziwe źródło real source
52. ideal reference source = idealne źródło odniesienia ideal reference source
53. old source = stare źródło old source
54. unknown source = nieznane źródło unknown source
55. prime source = główne źródło prime source
56. key source = główne źródło key source
57. authoritative source = dobrze poinformowane źródło authoritative source
59. true source = prawdziwe źródło true source
60. unlikely source = mało prawdopodobne źródło unlikely source
61. familiar source = dobrze znane źródło familiar source
62. ultimate source = pierwotne źródło ultimate source
63. military source = militarne źródło military source
64. Chinese source = Chińskie źródło Chinese source
65. useful source = przydatne źródło useful source
66. Western source = Zachodnie źródło Western source
67. public source = publiczne źródło public source
68. greatest source = najbardziej wielkie źródło greatest source
69. unidentified source = niezidentyfikowane źródło unidentified source
70. clean source = czyste źródło clean source
71. medieval source = średniowieczne źródło medieval source
72. separate source = odrębne źródło separate source
73. cheap source = skąpe źródło cheap source
75. vital source = pełne życia źródło vital source
76. commercial source = źródło handlowe commercial source
77. online source = źródło on-line online source
78. chief source = główne źródło chief source
79. known source = znane źródło known source
80. credible source = wiarogodne źródło credible source
81. diverse source = wielorakie źródło diverse source
82. alternate source = co drugie źródło alternate source
83. current source = źódło prądowe current source
84. unexpected source = niespodziewane źródło unexpected source
85. Russian source = Rosyjskie źródło Russian source
86. obvious source = oczywiste źródło obvious source
87. domestic source = krajowe źródło domestic source
88. Greek source = Greckie źródło Greek source
89. steady source = stałe źródło steady source
90. Jewish source = Żydowskie źródło Jewish source
91. powerful source = potężne źródło powerful source
92. central source = źródło znajdujące się w centrum miasta central source
93. American source = Amerykańskie źródło American source
94. internal source = wewnętrzne źródło internal source
95. abundant source = obfite źródło abundant source
96. popular source = popularne źródło popular source
97. later source = później źródło later source
98. strong source = silne źródło strong source
100. unreliable source = zawodne źródło unreliable source
kolokacje pogrupowane znaczeniowo
Grup znaczeniowych: 109
przyimek + source
Kolokacji: 25
from sources • of sources • to sources • between sources • by sources • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.