"sole" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sole przymiotnik

sole + rzeczownik
Kolokacji: 247
sole purpose • sole survivor • sole owner • sole source • sole responsibility • sole possession • sole exception • sole reason • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 43
1. sole purpose = jedyny cel sole purpose
2. sole owner = osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą sole owner
3. sole survivor = jedyny ocalały sole survivor
  • The player's character is the sole survivor of this group.
  • At the war's end Gordon was the sole survivor of the three.
  • The sole survivor of the hunting party knew he was in trouble.
  • During one battle he was the sole survivor of his unit.
  • The sole survivor broke both of his legs and arms.
  • She turned to the sole survivor, the youngest of the three.
  • The sole survivor was already halfway back to the apartment building and running for his life.
  • Amanda is the sole survivor out of all her friends.
  • He was the sole survivor of the 5 man crew.
  • Later the video they shot turns up as the sole survivor.
4. sole source = jedyne źródło sole source
5. sole responsibility = wyłączna odpowiedzialność sole responsibility
6. sole reason = jedyny powód sole reason
7. sole exception = wyłączny wyjątek sole exception
8. sole possession = posiadanie wyłączne sole possession
9. sole representative = wyłączny przedstawiciel sole representative
10. sole heir = jedyny spadkobierca sole heir
11. sole member = wyłączny członek sole member
13. sole proprietor = właściciel wyłączny sole proprietor
14. sole authority = wyłączna władza sole authority
15. sole ruler = wyłączny władca sole ruler
16. sole right = wyłączne prawo sole right
17. sole party = wyłączna partia sole party
18. sole power = wyłączne uprawnienie sole power
19. sole discretion = wyłączna kompetencja sole discretion
20. sole mean = podeszwy oznaczają sole mean
21. sole species = wyłączny gatunek sole species
22. sole cause = jedyny powód sole cause
23. sole credit = wyłączny kredyt sole credit
24. sole candidate = wyłączny kandydat sole candidate
25. sole author = wyłączny autor sole author
26. sole charge = wyłączna opłata sole charge
27. sole aim = jedyny cel sole aim
28. sole custody = wyłączna opieka sole custody
29. sole occupant = wyłączny mieszkaniec sole occupant
30. sole proprietorship = jednoosobowa działalność gospodarcza, firma jednoosobowa sole proprietorship
31. sole trader = osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą sole trader
32. sole supplier = wyłączny dostawca sole supplier
33. sole shareholder = jedyny wspólnik sole shareholder
34. sole ownership = własność wyłączna sole ownership
35. sole provider = jedyny żywiciel sole provider
36. sole focus = jedyny nacisk sole focus
37. sole function = jedyna funkcja sole function
38. sole government = wyłączny rząd sole government
39. sole beneficiary = jedyny spadkobierca sole beneficiary
40. sole school = wyłączna szkoła sole school
41. sole support = jedyne wsparcie sole support
42. sole heiress = wyłączna spadkobierczyni sole heiress
43. sole producer = jedyny producent sole producer

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.