Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"signify" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

signify czasownik

signify + rzeczownik
Kolokacji: 19
signify the end • signify death • signify power • signify one's status • signify unity • ...
signify + przyimek
Kolokacji: 9
signify to • signify in • signify for • signify by • signify with • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 6
(1) to, in, for, by, with, ...
Kolokacji: 9
1. signify to = oznaczać aby signify to
2. signify in = oznaczać w signify in
3. signify for = oznaczać dla signify for
4. signify by = oznaczać przez signify by
5. signify with = oznaczać z signify with
6. signify from = oznaczać z signify from
7. signify on = oznaczać na signify on
8. signify at = oznaczać przy signify at
9. signify into = oznaczać do signify into
signify + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 7
necessarily signify • originally signify • simply signify • generally signify • merely signify • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.