MAMMA MIANowy kurs eTutor włoski już dostępnySPRAWDŹ >>

"signify" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

signify czasownik

signify + rzeczownik
Kolokacji: 19
signify the end • signify death • signify power • signify one's status • signify unity • ...
signify + przyimek
Kolokacji: 9
signify to • signify in • signify for • signify by • signify with • ...
signify + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 7
necessarily signify • originally signify • simply signify • generally signify • merely signify • ...
1. necessarily signify = koniecznie oznaczaj necessarily signify
2. originally signify = początkowo oznaczaj originally signify
3. generally signify = ogólnie oznaczaj generally signify
4. actually signify = faktycznie oznaczaj actually signify
5. clearly signify = najwyraźniej oznaczaj clearly signify
(2) simply, merely
Kolokacji: 2

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.