Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"signify" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

signify czasownik

signify + rzeczownik
Kolokacji: 19
signify the end • signify death • signify power • signify one's status • signify unity • ...
2. signify purity = oznaczaj czystość signify purity
3. signify wealth = oznaczaj bogactwo signify wealth
4. signify danger = oznaczaj niebezpieczeństwo signify danger
5. signify prosperity = oznaczaj dobrobyt signify prosperity
(3) love, authority, hope
Kolokacji: 3
(4) assent, respect
Kolokacji: 2
signify + przyimek
Kolokacji: 9
signify to • signify in • signify for • signify by • signify with • ...
signify + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 7
necessarily signify • originally signify • simply signify • generally signify • merely signify • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.