PRZEPIS NA ANGIELSKI.Rabat 40% na kurs online tylko do niedzieli!Sprawdź

"sheet" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

sheet rzeczownik

rzeczownik + sheet
Kolokacji: 94
balance sheet • ice sheet • fact sheet • bed sheet • style sheet • offer sheet • steel sheet • sheet of paper • information sheet • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 25
(1) balance, fax, dryer, Bob
Kolokacji: 4
(2) ice, plastic, glass, vinyl
Kolokacji: 4
(4) bed, plywood, flame
Kolokacji: 3
(7) paper, report
Kolokacji: 2
(8) cookie, lyrics, Cheat
Kolokacji: 3
(9) water, rain
Kolokacji: 2
(10) rap, contact, scandal, gossip
Kolokacji: 4
(11) score, tally
Kolokacji: 2
(13) linen, parchment
Kolokacji: 2
(14) charge, assignment, expense
Kolokacji: 3
(15) cover, dust, spread, roofing
Kolokacji: 4
(16) beta, character
Kolokacji: 2
(18) stat, Larry, Millard
Kolokacji: 3
(19) tip, sticker
Kolokacji: 2
(20) crib, souvenir, draw
Kolokacji: 3
(21) Youngstown, bath, hospital
Kolokacji: 3
(22) call, printout, song, hymn
Kolokacji: 4
1. call sheet = kartka rozmowy telefonicznej call sheet
2. printout sheet = kartka wydruku printout sheet
3. song sheet = kartka piosenki song sheet
4. hymn sheet = kartka hymnu hymn sheet
  • You and I are definitely singing from the same hymn sheet on this.
  • He thinks a tide chart is a sort of hymn sheet.
  • There's a joke in there somewhere about "singing off the same hymn sheet" no?
  • We should be singing from the same hymn sheet.
  • But right now I want the people in this room to be singing from the same hymn sheet.
  • At the very least, then, the artistic and musical directors should be reading from the same hymn sheet.
  • The greatest success I have witnessed involved all three groups singing from the same hymn sheet.
  • The fact that we eventually ended up singing from the same hymn sheet has given me enormous pleasure.
  • We should all sing from the same hymn sheet in this matter.
  • And the three Community institutions must all be singing from the same hymn sheet.
(23) proof, statistics
Kolokacji: 2
(24) ledger, log
Kolokacji: 2
(25) inventory, roster
Kolokacji: 2
(26) Ben, Greenland
Kolokacji: 2
sheet + rzeczownik
Kolokacji: 18
sheet music • sheet metal • sheet steel • sheet lightning • sheet pan • ...
sheet + czasownik
Kolokacji: 29
sheet covers • sheet contains • sheet falls • sheet hangs • sheet says • ...
czasownik + sheet
Kolokacji: 30
enable style sheets • view with style sheets • use sheets • pull the sheet • take a sheet • ...
przymiotnik + sheet
Kolokacji: 125
clean sheet • white sheet • thin sheet • single sheet • large sheet • blank sheet • top sheet • flat sheet • great sheet • small sheet • ...
przyimek + sheet
Kolokacji: 19
into sheets • of sheets • with style sheets • in sheets • under the sheet • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.