Jesienna promocja!Roczny kurs eTutor angielski -40%.SPRAWDŹ >>

"retail" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

retail przymiotnik

retail + rzeczownik
Kolokacji: 197
retail store • retail sales • retail price • retail outlet • retail space • retail business • retail chain • retail shop • retail market • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 48
1. retail store = sklep detaliczny retail store
2. retail sales = sprzedaż detaliczna retail sales
3. retail price = cena detaliczna retail price
4. retail space = powierzchnia sprzedaży retail space
  • The first lower level was used for retail space until the mid-1980s.
  • It is used as an office building with retail space on the street level.
  • All of the retail space will be on the first five levels.
  • The building will also have 15,000 square feet of retail space at street level.
  • The center has about 230,000 square feet of retail space.
  • Included in that figure would be another building over the retail space.
  • But he added that the center would include some retail space at street level.
  • The $44 million project also has 15,000 square feet of retail space.
  • Now the street has about 600,000 square feet of retail space.
  • The building will have 8,000 square feet of retail space.
5. retail outlet = punkt sprzedaży detalicznej retail outlet
6. retail business = przedsiębiorstwo handlu detalicznego retail business
7. retail chain = łańcuch detaliczny retail chain
8. retail shop = sklep detaliczny retail shop
9. retail market = rynek detaliczny retail market
10. retail analyst = analityk detaliczny retail analyst
11. retail operation = operacja detaliczna retail operation
12. retail center = centrum handlu detalicznego retail center
13. retail industry = przemysł detaliczny retail industry
14. retail trade = handel detaliczny retail trade
15. retail sector = sektor detaliczny retail sector
16. retail development = rozwój detaliczny retail development
17. retail company = spółka detaliczna retail company
18. retail area = obszar detaliczny retail area
19. retail customer = nabywca detaliczny retail customer
21. retail location = lokalizacja detaliczna retail location
22. retail investor = inwestor detaliczny retail investor
23. retail complex = kompleks detaliczny retail complex
24. retail banking = bankowość detaliczna retail banking
25. retail unit = jednostka detaliczna retail unit
26. retail service = usługa detaliczna, obsługa handlu detalicznego retail service
27. retail bank = bank zajmujący się głównie obsługą klientów indywidualnych retail bank
28. retail level = poziom detaliczny retail level
29. retail version = wersja detaliczna retail version
30. retail consultant = doradca detaliczny retail consultant
31. retail park = giełda (poza miastem) retail park
32. retail sale = sprzedaż detaliczna retail sale
33. retail environment = środowisko detaliczne retail environment
34. retail division = podział detaliczny retail division
35. retail executive = kierownictwo detaliczne retail executive
36. retail district = region detaliczny retail district
37. retail value = wartość detaliczna retail value
38. retail tenant = dzierżawca detaliczny retail tenant
39. retail activity = działalność detaliczna retail activity
40. retail building = budynek detaliczny retail building
41. retail broker = broker detaliczny retail broker
42. retail use = wykorzystanie detaliczne retail use
43. retail network = sieć detaliczna retail network
44. retail property = własność detaliczna retail property
45. retail site = miejsce detaliczne retail site
46. retail product = produkt detaliczny retail product
47. retail facility = obiekt detaliczny retail facility
48. retail project = projekt detaliczny retail project
czasownik + retail
Kolokacji: 3
suggest retail • sell retail • pay retail

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.