"reporter" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

reporter rzeczownik

rzeczownik + reporter
Kolokacji: 70
newspaper reporter • Hollywood Reporter • television reporter • news reporter • sports reporter • court reporter • Times reporter • ...
reporter + rzeczownik
Kolokacji: 3
reporter gene • Reporters Committee • reporters photographer
reporter + czasownik
Kolokacji: 140
reporter asks • reporter writes • reporter covering • reporter says • reporter calls • Times reporter hacks • reporter finds • reporter tells • ...
czasownik + reporter
Kolokacji: 62
tell reporters • join as a reporter • ask reporters • say with reporters • call reporters • send reporters • speak to reporters • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 14
2. join as a reporter = dołącz jako reporter join as a reporter
3. say with reporters = powiedz z reporterami say with reporters
4. ask reporters = zapytaj reporterów ask reporters
5. call reporters = reporterzy rozmowy telefonicznej call reporters
6. send reporters = wyślij reporterów send reporters
7. speak to reporters = rozmawiaj z reporterami speak to reporters
8. speak with reporters = rozmawiaj z reporterami speak with reporters
9. talk to reporters = rozmawiaj z reporterami talk to reporters
10. invite reporters = zaproś reporterów invite reporters
12. meet with reporters = spotkaj się z reporterami meet with reporters
13. say to reporters = powiedz reporterom say to reporters
14. bar reporters = reporterzy baru bar reporters
przymiotnik + reporter
Kolokacji: 77
investigative reporter • local reporter • foreign reporter • political reporter • young reporter • American reporter • Western reporter • ...
przyimek + reporter
Kolokacji: 14
to reporters • with reporters • by reporters • from reporters • of reporters • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.