"read" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

read czasownik

read + rzeczownik
Kolokacji: 283
read novels • read poetry • read material • read passages • read magazines • read English • read music • read literature • read stories • ...
czasownik + read
Kolokacji: 62
start reading • begin reading • finish reading • enjoy reading • remember reading • stop reading • sit reading • keep reading • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 29
1. start reading = czytanie początku start reading
3. begin to read = zacznij czytać begin to read
4. start to read = zacznij czytać start to read
5. get to read = namówiony by przeczytać get to read
6. bother to read = kłopot przeczytać bother to read
7. seem to read = wydawaj się przeczytać seem to read
8. bother reading = czytanie kłopotu bother reading
9. commence reading = zacznij czytać commence reading
(3) enjoy, like, love, prefer
Kolokacji: 6
(4) remember, recall, mind
Kolokacji: 3
(5) sit, try, go, use, follow, ...
Kolokacji: 12
(6) learn, teach
Kolokacji: 3
(9) click, lean
Kolokacji: 2
(10) encourage, help, recommend
Kolokacji: 3
read + przyimek
Kolokacji: 53
read out • read up • read off • read about • read through • ...
read + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 75
read aloud • widely read • read somewhere • read about • carefully read • actually read • simply read • once read • read further • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.