"read" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

read czasownik

read + rzeczownik
Kolokacji: 283
read novels • read poetry • read material • read passages • read magazines • read English • read music • read literature • read stories • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 100
(2) poetry, poem, verse
Kolokacji: 3
(6) English, literature, classic
Kolokacji: 3
(10) part, right, tract, Arabic
Kolokacji: 4
(11) thing, letter, a.
Kolokacji: 3
(17) policy, line, argument
Kolokacji: 3
(19) lip, Darwin
Kolokacji: 2
(27) ability, Science, skill
Kolokacji: 4
(28) sign, card, channel, posting
Kolokacji: 4
2. read the card = przeczytaj kartę read the card
3. read channels = odczytane kanały read channels
4. read postings = odczytane wysyłki read postings
(30) FAQ, list, content
Kolokacji: 3
(31) time, sentence, omen, theology
Kolokacji: 5
(32) name, title, subtitle
Kolokacji: 3
(33) works, play, use, Economics
Kolokacji: 4
(36) score, dozens
Kolokacji: 2
(38) comic, Marx
Kolokacji: 2
(39) emotion, heart, feeling
Kolokacji: 3
(40) advice, recipe, testimonial
Kolokacji: 3
(41) portion, rest, chance, fortune
Kolokacji: 4
(42) question, interview
Kolokacji: 2
(43) glass, condition, lamp
Kolokacji: 3
(44) character, Ulysses, Hamlet
Kolokacji: 3
(45) section, Department, hundreds
Kolokacji: 3
(46) comprehension, way, Vogue
Kolokacji: 3
(48) mood, difficulty, proficiency
Kolokacji: 3
(49) palm, Cicero
Kolokacji: 2
(50) mystery, thriller
Kolokacji: 2
(51) PDF, Tim, Cosmo
Kolokacji: 3
(52) mammogram, X-ray
Kolokacji: 2
(53) nonfiction, prose
Kolokacji: 2
(54) Moby-dick, Lolita, Woman
Kolokacji: 3
(55) Lord, tea
Kolokacji: 2
czasownik + read
Kolokacji: 62
start reading • begin reading • finish reading • enjoy reading • remember reading • stop reading • sit reading • keep reading • ...
read + przyimek
Kolokacji: 53
read out • read up • read off • read about • read through • ...
read + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 75
read aloud • widely read • read somewhere • read about • carefully read • actually read • simply read • once read • read further • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.