"prime" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

prime przymiotnik

prime + rzeczownik
Kolokacji: 125
prime minister • prime time • prime example • prime suspect • prime mover • prime target • prime rate • prime location • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.