PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"presidential" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

presidential przymiotnik

presidential + rzeczownik
Kolokacji: 193
presidential election • presidential candidate • presidential campaign • Presidential nomination • presidential race • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.