"potato" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

potato rzeczownik

rzeczownik + potato
Kolokacji: 12
couch potato • seed potato • Idaho potato • shoestring potato • Yukon gold potato • ...
potato + rzeczownik
Kolokacji: 74
potato chip • potato salad • potato pancake • potato famine • potato field • ...
potato + czasownik
Kolokacji: 12
potato serves • potato grows • potato cooks • potato makes • potato comes • ...
czasownik + potato
Kolokacji: 29
include potatoes • peel potatoes • add the potatoes • eat potatoes • serve with potatoes • ...
przymiotnik + potato
Kolokacji: 66
sweet potato • mashed potato • baked potato • hot potato • small potato • new potato • roasted potato • fried potato • ...
przyimek + potato
Kolokacji: 13
with potatoes • of potatoes • for potatoes • in potatoes • to potatoes • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 9
(1) with, of, for, in, to, ...
Kolokacji: 13
2. of potatoes = z ziemniaków of potatoes
3. for potatoes = dla ziemniaków for potatoes
4. in potatoes = w ziemniakach in potatoes
5. to potatoes = do ziemniaków to potatoes
6. on potatoes = na ziemniakach on potatoes
7. from potatoes = z ziemniaków from potatoes
8. such as potatoes = taki jak ziemniaki such as potatoes
9. over potatoes = ponad ziemniakami over potatoes
10. including potatoes = w tym ziemniaki including potatoes
11. until the potatoes = do ziemniaków until the potatoes
12. into potatoes = do ziemniaków into potatoes
13. about potatoes = o ziemniakach about potatoes

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.