"potato" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

potato rzeczownik

rzeczownik + potato
Kolokacji: 12
couch potato • seed potato • Idaho potato • shoestring potato • Yukon gold potato • ...
potato + rzeczownik
Kolokacji: 74
potato chip • potato salad • potato pancake • potato famine • potato field • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 10
(2) pancake, fritter
Kolokacji: 2
(6) slice, Eater
Kolokacji: 2
(8) masher, ricer, mash
Kolokacji: 3
(9) gratin
Kolokacji: 1
(10) dumpling, gnocchi, ravioli
Kolokacji: 3
(11) starch, recipe
Kolokacji: 2
(12) skin, peeler, peel
Kolokacji: 3
(13) blight, plant, vine, tuber
Kolokacji: 4
(14) sack, basket, half
Kolokacji: 3
(15) mixture, variety, flavor
Kolokacji: 3
(16) fry, picker
Kolokacji: 2
(17) cube, wedge
Kolokacji: 2
(18) chunk, ball
Kolokacji: 2
(19) peeling, flake
Kolokacji: 2
1. potato peeling = obierać ziemniaczane potato peeling
2. potato flake = płat ziemniaczany potato flake
(20) beetle, bug, QUEEN
Kolokacji: 3
(21) cannon, shell
Kolokacji: 2
potato + czasownik
Kolokacji: 12
potato serves • potato grows • potato cooks • potato makes • potato comes • ...
czasownik + potato
Kolokacji: 29
include potatoes • peel potatoes • add the potatoes • eat potatoes • serve with potatoes • ...
przymiotnik + potato
Kolokacji: 66
sweet potato • mashed potato • baked potato • hot potato • small potato • new potato • roasted potato • fried potato • ...
przyimek + potato
Kolokacji: 13
with potatoes • of potatoes • for potatoes • in potatoes • to potatoes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.