"potato" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

potato rzeczownik

rzeczownik + potato
Kolokacji: 12
couch potato • seed potato • Idaho potato • shoestring potato • Yukon gold potato • ...
potato + rzeczownik
Kolokacji: 74
potato chip • potato salad • potato pancake • potato famine • potato field • ...
potato + czasownik
Kolokacji: 12
potato serves • potato grows • potato cooks • potato makes • potato comes • ...
czasownik + potato
Kolokacji: 29
include potatoes • peel potatoes • add the potatoes • eat potatoes • serve with potatoes • ...
przymiotnik + potato
Kolokacji: 66
sweet potato • mashed potato • baked potato • hot potato • small potato • new potato • roasted potato • fried potato • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 8
(2) mashed, organic
Kolokacji: 2
(6) white, cold, frozen
Kolokacji: 3
(7) sliced, shredded
Kolokacji: 2
(10) crisp, crispy, floury
Kolokacji: 3
(11) diced, cubed
Kolokacji: 2
1. diced potato = pokrojony w kostkę ziemniak diced potato
2. cubed potato = podniesiony do sześcianu ziemniak cubed potato
(12) buttery, spiced, greasy
Kolokacji: 3
(13) French, German
Kolokacji: 2
(14) crunchy
Kolokacji: 1
przyimek + potato
Kolokacji: 13
with potatoes • of potatoes • for potatoes • in potatoes • to potatoes • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.